fredag 14. desember 2007

Harstad & Vesterålen Fuglehundklubb ønsker velkommen til NM vinter for 23.gang 14.-16.mars.

Prøven arrangeres fra Andenes med hele Andøy kommune som prøveterreng, samt ett terreng i Sortland kommune.

Fredag 14. mars: VK-UK-AK (begrenset antall startende i UK-AK)
Lørdag 15. mars: VK semifinale –UK-AK
Søndag16. mars: VK finale –UK-AK

Startkontingent NM/VK: Kr. 475.00. Semifinale kr.200.00. Finale kr.100.00.
Startkontingent UK/AK: Kr. 375.00

Påmelding innen 18.februar 2008 til:
Harstad & Vesterålen Fuglehundklubb, Boks 631, 9486 Harstad.
Bankgirokonto: 4730.09.63184

Kvalifiseringskrav for høystatusløp
For deltakelse i NM vinter, NM Lavland og NM Skog er det vanlige VK-krav, dvs. 1.AK
eller VK premie i inneværende eller to foregående år.

Ved overtegning,- forutsatt at fristen er overholdt,- skal de hunder prioriteres som har oppnådd krav til deltakelse i den gren som mesterskapet avholdes.
Med gren menes her, høyfjell (vinter/høst), lavland, skog.

Ved fortsatt overtegning utgår de med den eldste premien først. (3)

(2) Vedtak av styret i FKF 15.01.1990. Komite vedr. NM nedsatt på Repr.møte 1997
(sak 7.3) og ingen endring vedtatt i 1998.
(3) FKFs Representantskapsmøte 1994 sak 7.4


Påmeldingen skjer pr. nettbank og i meldingsrubrikken skal følgende være med:
Reg.nr (ikke kennelnavn/navn)

Klasse (UK-AK eller VK)

Påfør siste 1. AK eller siste VK premie samt sted og dato for dette.
(Dette er viktig å få med ved eventuell overtegning)
Ved overtegning i høystatusprøver er det de med de eldste premier som utgår først.

Unnlater man å oppgi dato for premiering, vil påmeldingen være ugyldig og ikke bli registrert etter reglene.
Tidligere år har vi skrevet brev/ringt rundt for å få tak i dato.
For 2008 vil vi ikke tilskrive/ ringe de som unnlater å føre opp dato for premiering.
Disse vil få sine påmeldinger i retur og refundert sin startkontingent.

Til dere som stiller i VK!
Før på dato, måned og år for oppnådd premie.

Er hunden kun premiert på lavland eller skog må dette anføres da disse hundene stiller bak høyfjellspremierte hunder ved overtegning.
Er det annen fører enn eier må dette påføres.
Før på mobiltelefon nr. Dette er viktig for oss ved eventuell overtegning.
Deltar du i UK/AK - husk å påfør hvilken dag/dager du skal starte.

Betales det på vanlig bankgiro, vær da klar over at da tar det 8-10 dager
før din
påmelding er oss i hende.


NB!!! Er du påmeldt i Exit Cup og går videre til NM semifinale/finale dekkes disse starter av kontingenten for Exit Cup.
Liste over de 200 som får starte i VK legges ut ca. 25. februar på våre sider.
Ved overtegning går de med de eldste premier til venteliste.

Denne liste legges også ut på nett.

Etter hvert som deltagere på hovedlisten melder forfall, flyttes de på ventelisten opp.
De som flyttes opp merkes med: Har fått plass i VK.

Påmeldt hund kan ikke byttes med annen.

Står du på venteliste, kommer med, men ikke møter opp, får du ikke refundert startkontingenten.

De av dere som stiller i UK- AK på fredag bør merke seg at denne dag er det begrensninger på
antall deltagere.

NB!!! Deltagere i VK bør merke seg at det ikke blir sendt tilbakemelding med opplysninger om det praktiske: dvs. opprop, middager osv.
Fullstendig informasjonen om dette legges ut på våre sider.


Innkvartering / hovedkvarter:
Norlandia Andrikken Hotell, 8480 Andenes. Tlf. 761 41222
Prøveleder: Mikal Stenhaug. 95165123. mika-ste@online.no

Alt vedr. påmelding: Richard Sletten. 99529605. a.sletten@c2i.net

Info Exit Cup 2008

Exit Cup 2008 er en to dagers VK 15.-16. mars for utslåtte VK hunder fra NM vinter fredag 14. mars. 60 hunder får delta lørdag, med finale søndag.

Startkontingent kr.425.00 Finale kr 200.00

Er du påmeldt i Exit Cup og går videre til semifinale/finale i NM, betales ingen startkontingent for disse starter. Startkontingenten til Exit Cup dekker denne. Dersom du i tillegg har en eller flere hunder som ikke går videre i NM kan du starte i Cupen med annen fører. Beskjed om ny fører eller om du trekker hunden/hundene må gis i sekretariatet før kl.1900 fredag.

Startkontingenten refunderes ikke dersom hunden/hundene trekkes.
Går du videre til finale i Cupen må du møte i sekretariatet for betaling av startkontingent kr. 200.00 før kl. 19oo.

Ved overtegning blir det trekning blant de påmeldte. Resultatet av trekningen blir lagt ut ca. 25. februar.

Påmeldt hund kan ikke byttes med annen.

Står du på venteliste, kommer med, men ikke møter opp, får du ikke refundert startkontingenten.

De som ikke får delta pga. plassmangel får refundert startkontingenten ubeskåret/eventuelt kan man starte i UK/AK på lørdag/søndag.

NB!!! Mange av de som er påmeldt i Exit Cup går videre til semifinale i NM,
eller trekkes pga. løpetid .
Det blir således store forskyvninger i forhold til den først uttrukne liste.

I likhet med VK-NM blir det ikke utsendt tilbakemelding om Exit Cup.
Fullstendig informasjonen om dette legges ut på våre sider.

Påmelding innen 18.febr. 2008 til:
Harstad & Vesterålen Fuglehundklubb, Boks 631, 9486 Harstad.
Startkontingent kr. 425.00
Bankgiro 4730.09.63184

Prøveleder: Mikal Stenhaug. 95165123. mika-ste@online.no

Alt vedr. påmelding: Richard Sletten. 99529605. a.sletten@c2i.net

Velkommen til Andøy